Shortcut ‘Service-contactpersonen debiteur’ toegevoegd

In de functie Sites (MSITES) is de shortcut Service-contactpersoon debiteur toegevoegd. Een monteur heeft zo direct inzage in deze gegevens en hoeft zo niet (meer) apart geautoriseerd te worden voor andere relatiefuncties. Daarnaast kan de monteur nu vanuit één scherm een nieuwe service-contactpersoon ook gemakkelijk toevoegen of de gegevens van de huidige contactpersoon bijwerken. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02