Shortcut ‘Order’ toegevoegd

In de functie Informatie Orderregels Verhuur (IORDHU) is de shortcut Order toegevoegd, waarmee op een eenvoudige manier naar de betreffende (verhuur)order kan worden gegaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01