Sessie time-out van uw keuze instellen

Uit veiligheidsoverwegingen maakt het systeem gebruik van een sessie time-out. Dit betekent dat wanneer een gebruiker een aantal minuten geen actie uitvoert in het systeem, de sessie wordt beëindigd. 

In deze versie is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Inloggen het veld Sessie time-out toegevoegd. In dit veld kunt u voortaan zelf aangeven hoe lang deze periode mag duren (in minuten). Na het verstrijken van de ingestelde tijdsduur wordt de gebruiker teruggeleid naar het inlogscherm met de melding dat zijn sessie is verlopen of verwijderd. Om toegang tot het systeem te krijgen zal de gebruiker opnieuw moeten inloggen. 

Let op: Om beveiligingsredenen is de maximale sessietijd begrensd tot een bepaalde limiet. Het systeem zal daarom altijd:

  • Een sessie van een publieke gebruiker beëindigen na maximaal 1 uur (60 minuten)
  • Een sessie van een ingelogde gebruiker beëindigen na maximaal 8 uur (480 minuten)

Ongeacht of u de nieuwe parameter op een langere tijdsduur hebt ingesteld. Wanneer u het veld op de default waarde ‘0’ laat staan, zijn eveneens de maximale sessietijden van kracht.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.08