SEPA Direct Debit: Opnemen oude IBAN in opdrachtbestand bij wijzigen BIC van klant

Het kan voorkomen dat een debiteur een rekeningnummer (IBAN) bij een andere bank (BIC) krijgt, terwijl er onder dezelfde incassomachtiging al bedragen zijn ge├»ncasseerd van het oude IBAN. In dit geval wordt in het incassobestand automatisch een zogenaamde ‘SMNDA‘-indicatie opgenomen. SMNDA staat voor Same Mandate New Debtor Account = zelfde machtiging, nieuw debiteuren-bankrekeningnummer.

Naast deze ‘SMNDA’-indicatie verplichten sommige banken (zoals de ING) dat ook het oude IBAN in het incassobestand wordt meegestuurd. Bij andere banken (zoals ABN/AMRO) veroorzaakt het opnemen van het oude IBAN in het opdrachtbestand juist weer een probleem bij het inlezen. De bank keurt het aangeleverde bestand dan af.

Om ervoor te zorgen dat u de incassobestanden zonder problemen bij uw bank kunt aanleveren, kunt u voortaan per bank aangeven of het oude IBAN van de debiteur in het incassobestand wordt opgenomen. Dit stelt u in via het veld ‘Opnemen oude IBAN in opdrachtbestand bij wijzigen BIC van klant’ in de functie Banken (t.b.v. Euro-Betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.12