Selectie op nieuwe status cursusdeelnemers toegevoegd

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u onder andere een mailing doen naar de deelnemers van een cursus. Hierbij is het mogelijk om deelnemers te selecteren op basis van de status. De nieuwe status ‘Geannuleerd van wachtlijst’ is als selectiemogelijkheid toegevoegd. Zie voor meer informatie de module Projecten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.13