Rolprincipe op relatie toegevoegd bij Hulpvragen en Dossiers

In de functies Hulpvragen (MHULPV) en Dossiers (MDOSSI) is het rolprincipe op relatie toegevoegd. Door een gebruiker in de functie Gebruikers (MGEBRU) een rol als ‘relatie’ te geven, kunt u voortaan gericht instellen tot welke hulpvragen en gegevens de betreffende gebruiker toegang mag hebben.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21