Rolprincipe op accountmanager bij crediteuren toegevoegd

In de functies Crediteuren (MKRDST) en Informatie Crediteurenstatistiek (IKRDST) is het rolprincipe op accountmanager toegevoegd. Door een gebruiker in de functie Gebruikers (MGEBRU) een rol als accountmanager te geven, kunt u voortaan gericht instellen tot welke crediteuren de betreffende gebruiker toegang mag hebben.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19