Rekeningoverzichten afdrukken met selectie op accountmanager of debiteurgroep

Met de functie Afdrukken Rekeningoverzichten (PREKOZ) kun je per debiteur een rekeningoverzicht afdrukken. In een rekeningoverzicht worden niet alleen de openstaande posten getoond, maar wordt ook weergegeven wanneer deze betaald (hadden) moeten worden.

In deze versie zijn hier twee aanvullende selectieopties toegevoegd: Vanaf – t/m debiteurgroep  en Vanaf – t/m accountmanager. Op deze manier kunnen accountmanagers de rekeningoverzichten eventueel eerst beoordelen voor deze als definitief naar de klant worden verstuurd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09