Registratie van begin-/eindtijd bij urenverantwoording op werkorders

Bij de Parameters Service (MSOPAR) is in het onderdeel Verantwoording – registratie het veld Activiteiten kunnen verantwoorden op basis van begin- en eindtijd toegevoegd. Hiermee geeft u aan of een medewerker bij de urenverantwoording op Werkorders (MWORDE) en Helpdeskmeldingen (MHDESK) de begin- en einddatum moet opgeven. Het aantal uur wordt in dat geval automatisch door het systeem bepaald.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18