Registratie doorbelasting kosten naar subadministratie verbeterd

Vanuit de functies Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) kunt u via de shortcut Inkoopfactuurverdeling een inkoopfactuur doorboeken in de administratie. U heeft hierbij de mogelijkheid om de kosten door te belasten naar een subadministratie (zoals bijvoorbeeld ‘Project’ of ‘Werkorder’). Hiervoor zijn diverse shortcuts in de browser met de inkoopfactuurverdeling beschikbaar.

In deze versie is de invoer van de doorbelasting verbeterd. U kunt nu al direct bij het aanmaken van de inkoopfactuurverdelingsregel aangeven naar welke subadministratie u de kosten wilt doorbelasten. Bij het opslaan wordt dan zowel de inkoopfactuurverdelingsregel als de regel voor de doorboeking naar de subadministratie aangemaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14