Regels conditioneel afdrukken

Bij de Regelindelingen (MREGEL) is het mogelijk geworden om aan te geven dat regels onder bepaalde condities moeten worden afgedrukt. Hiervoor zijn de volgende velden toegevoegd:

  • ‘Afdrukken’ (‘Altijd’, ‘Indien bedrag ongelijk aan’, ‘Indien bedrag groter dan’, ‘Indien bedrag groter of gelijk aan’, ‘Indien bedrag kleiner dan’ of ‘Indien bedrag kleiner of gelijk aan’)
  • ‘Conditie vergelijken met bedrag’ (bedrag)
  • ‘Conditie toepassen op’ (‘Minimaal één bedrag op de regel’ of ‘Alle bedragen op de regel’)
  • ‘Registers bijwerken bij niet afgedrukte regel’ (ja/nee).

Bij het conditioneel afdrukken van regels van type ‘Tekst’ kan met het veld ‘Kolomsoort’ worden aangegeven welke kolommen in de conditie moeten worden meegenomen. Alleen de kolommen waarbij in de functie Kolomindelingen (MKOLOM) de betreffende kolomsoort is vastgelegd, zullen in de vergelijking van de conditie worden meegenomen. De kolomsoorten kunnen met de nieuwe functie Kolomsoorten (MKLSRT) worden onderhouden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01