Raadplegen planningsregels vanuit jaarplanning verbeterd

Met de shortcut Planning in de functie Jaarplanning (MCAPJR) kunt u de detailplanning van de geselecteerde medewerker in het betreffende jaar voor de afdeling raadplegen. In principe is het dan logisch dat de aantallen in de browser met de jaarplanning overeenkomen met het totaal van de detailplanning. In de praktijk was dit niet altijd het geval, wat onduidelijk werd gevonden. Het gaat dan om de planningsregels met een planningsperiode die niet geheel binnen het (plannings)jaar valt.

Daarom wordt vanaf deze versie een aanpassing doorgevoerd. Aan de browser Planning per medewerker (MCAPPS) zijn de volgende kolommen toegevoegd:

  • Reeds gepland in jaar (h-jaar-budget)
  • Gepland in weken in jaar (h-jaar-budget-wk)
  • Reeds in agenda in jaar (h-jaar-plan)
  • Totaal besteed in jaar (h-jaar-besteed)

Deze kolommen zijn alleen zichtbaar wanneer deze browser vanuit de jaarplanning wordt gestart. De bestaande kolommen Reeds gepland (kp52.budget), Gepland in weken (kp52.real-budget), Reeds in agenda (kp52.plan) en Totaal besteed in jaar (kp52.besteed) worden bij de doorstart vanaf nu niet meer getoond.

Let op! De nieuwe kolommen worden niet automatisch toegevoegd aan de weergaven. Daarom is het belangrijk dat u na de upgrade de weergaven in de betreffende browser zelf controleert en waar nodig aanpast. Het advies is om alle hierboven genoemde kolommen/velden op te nemen in de weergaven. Het systeem toont dan automatisch de juiste kolommen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18