Overzicht van autorisaties per gebruiker(sprofiel) uitgebreid

In deze versie is het Overzicht Autorisatie per Gebruiker (PAUTGB) sterk uitgebreid en verbeterd. Je kunt nu een overzicht van de autorisaties per gebruiker of per gebruikersprofiel afdrukken (in plaats van per gebruikersgroep). Daarnaast kun je nu ook aangeven of je ook de browserautorisatie op het overzicht wilt laten afdrukken. Op deze manier sluit de output veel beter aan op de informatiebehoefte op dit gebied.

In verband met de uitbreiding is de naam van de functie gewijzigd in Overzicht Autorisatie per Gebruiker(sprofiel).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.07