Overzicht Inkoopkostenmutaties uitgebreid

Op het Overzicht Inkoopkostenmutaties (PKSTNV) wordt voortaan ook de kostenverantwoording op projecten vanuit het Algemeen boekingsprogramma (MALGBK) afgedrukt. Op deze manier heb je een beter inzicht in de doorbelasting van projectkosten die nog niet zijn verwerkt in de subadministratie (met de functie Verwerken Inkoopkostenmutaties – VKSTNV).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02