Overzetten offerte-uren naar project verbeterd

Met de functie Overhevelen Offerte-uren naar Project (VOFPRO) kunt u (directe) uren die zijn verantwoord op een offerte overhevelen naar een project. Doel hiervan is de ‘offerte-uren’ uiteindelijk te kunnen factureren aan de betreffende klant. Voorwaarde hierbij is dat de offerte is bevestigd en tot opdracht is verklaard.

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om offerte-uren die al gefiatteerd en verwerkt zijn naar het project over te hevelen. Deze uren worden met de omzetting in de weekstaten van de medewerkers teruggezet naar status ‘Definitief‘. Deze uren kunnen dan opnieuw gefiatteerd en verwerkt worden tot projectmutaties.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.09