Overgang van BIK-codes naar Standaard BedrijfsIndeling (SBI-codes)

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft iedere inschrijving in het Handelsregister een code waarmee de economische activiteit van een bedrijf wordt aangeduid. Dit codesysteem was voorheen de BedrijfsIndeling Kamer van Koophandel, afgekort BIK. In AllSolutions kunnen BIK-codes (MCBSKD) worden gekoppeld aan organisaties, waardoor het mogelijk is een vergelijking te maken met de rapportages van het CBS.

Inmiddels is de Kamer van Koophandel overgegaan naar een nieuwe codering: de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). SBI is een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontworpen classificatie die een hiƫrarchische indeling van economische activiteiten vormt. In deze versie is de nieuwe functie SBI-codes (MSBICD) toegevoegd waarin de codering is opgenomen. De inhoud van deze tabel wordt door AllSolutions voor u beheert.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07