Orders: Nieuwe acties voor ‘Bemand Verhuur’ toegevoegd

Voor de module Bemand Verhuur zijn bij de Orders (MORDER) twee nieuwe acties toegevoegd:

  • Huurkosten naar projecten en werkorders verwerken
    Het is mogelijk om een order voor bemand verhuur te koppelen aan een project of werkorder. Er wordt dan geen factuur voor de order gemaakt, maar de op de order gemaakte kosten worden geboekt op het gekoppelde project of werkorder. Met deze actie worden de kosten naar projecten en werkorders verwerkt.
    De verwerking kun je ook voor meerdere orders tegelijk uitvoeren met de nieuwe functie Uren/Kosten/Machine-uren Bemand Verhuur naar Projecten (VHPWBV). Deze functie kun je eventueel ook via de Program Batch Jobs (MJOBNR) op een bepaalde dag/tijdstip inplannen.
  • Wel/niet uitgevoerd bemand verhuur
    Een order voor bemand verhuur kent een eigen statusverloop, de zgn. processtatus. Met deze actie wordt de status van de order van Uitvoeren naar Afronden gezet.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01