Order(regel)soort verhuur-velden in webwinkel vervallen

In de functie Websites (MWPSTS) is in het onderdeel Webwinkel: defaults de velden Ordersoort verhuur en Orderregelsoort verhuur verwijderd. Omdat de webwinkel niet gebruikt wordt voor verhuur, waren deze velden overbodig. Daarom is deze functionaliteit verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02