Order(regel) gedeeltelijk annuleren

In de browser met Orders (MORDER) en Orderregels is de actie Order annuleren toegevoegd. Wanneer een order (gedeeltelijk) niet wordt geleverd, dan kunt u het restant van een order(regel) annuleren, waarbij het geannuleerde aantal wordt opgeslagen. Op deze manier blijven voortaan alle gegevens van een order beschikbaar.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07