Order-/huurbevestiging automatisch naar debiteur mailen

Het is mogelijk geworden om de order- en huurbevestiging op het moment dat deze wordt afgedrukt, automatisch per mail naar de debiteur te sturen. Hierdoor voorkomt u dat de bevestiging eerst naar uzelf moet worden gemaild, om het document vervolgens weer handmatig door te sturen naar de klant. Bij de Order (MORDER) kunt u met het veld ‘E-mailadres orderbevestiging’ aangegeven naar welk e-mail adres de bevestiging gemaild moet worden. Dit veld kan default worden bepaald vanuit de debiteur.

De bevestigingen kunnen worden afgedrukt met de functies Afdrukken Orderbevestigingen (PORDBV) en Afdrukken Huurbevestingen (PHUCON). In het selectiescherm kunt u zelf aangeven of de bevestigingen op dat moment automatisch naar de debiteur gestuurd moeten worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05