Optie toegevoegd in ‘Parameters Strokenplanning’

In de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) is het veld Kolomlabels in tooltip tonen toegevoegd. Hiermee kun je aangeven of de kolomlabels standaard getoond moeten worden in de tooltips bij planningsschermen met meer dan 15 regels.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 23.0.01