Optie ‘Eenmalige debiteuren materieelverhuur’ toegevoegd

In de Parameters Verkopen (MVKPAR) is in het onderdeel Materieelverhuur het veld Eenmalige debiteuren materieelverhuur toegevoegd. Met dit veld geeft u aan of er aan klanten materieel mag worden verhuurd als zij niet in het debiteurenbestand voorkomen. De NAW-gegevens van de desbetreffende klant kunnen dan bij de order worden ingegeven. Deze nieuwe instelling geeft de mogelijkheid om specifieker in te stellen welke insert-opties getoond (en gebruikt) mogen worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04