Online inschrijving cursus

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Bij de cursus kunt u een maximum aantal deelnemers vast te leggen. Daarnaast is het mogelijk om het maximumaantal deelnemers op de wachtlijst aan te geven. Bij het aanmaken van de deelnemer onder de cursus wordt met beide instellingen rekening gehouden.

Wanneer het aanmeldingsformulier voor een cursus wordt verstuurd, wordt bepaald of het maximumaantal deelnemers inmiddels is bereikt. Is dit het geval, dan wordt de deelnemer eventueel op de wachtlijst geplaatst. Om de persoon hierover te informeren verschijnt er vanaf deze versie een extra veld ‘Inschrijven voor wachtlijst indien cursus vol is’. Hiermee kan de deelnemer de aanmelding annuleren, of aangeven dat hij aan de wachtlijst wil worden toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04