Online aanmelding cursussen

Het is mogelijk geworden om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties de mogelijkheid hebben om zich online in te schrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch doorverwerkt in de cursusadministratie.

Met de functie Categorieën Webwinkel (MCATEG) kunnen de diverse categorieën waarop binnen het online cursusaanbod gezocht en gefilterd kan worden, worden gedefinieerd. De categorieën moeten hierbij worden gekenmerkt met webwinkeltype ‘Cursussen’. De categorieën die binnen de logistieke webwinkel kunnen worden gebruikt, behoren tot webwinkeltype ‘Artikelen’.

Met de functie Cursussen (MCURSU) kunnen aan een cursus één of meerdere categorieën worden gekoppeld. Daarnaast kan bij de cursus met een speciaal veld worden aangegeven of de cursus online aangeboden moet worden.

In Menu’s (MMENUS) kunnen webwinkel-onderdelen worden toegevoegd (als menuonderdeel). Per webwinkel-onderdeel kunnen één of meerdere categorieën worden toegekend. In het webwinkel-onderdeel worden alleen cursussen getoond die behoren tot één van de categorieën van het webwinkel-onderdeel.

In bovenstaand voorbeeld is een webwinkel-onderdeel gemaakt met daaraan gekoppeld de categorie ‘administratie & economie’. Bij binnenkomst worden alle cursussen behorende tot deze categorie in het webwinkel-onderdeel getoond. Aan de rechterkant kan vervolgens op de categorieën (HBO en MBO) verder gefilterd worden.

Aandachtspunt is dat nieuwe cursussen pas op de website naar voren komen, wanneer de metasearch-gegevens zijn bijgewerkt. Dagelijks wordt (aan het begin van de dag) deze dataset automatisch ook bijgewerkt, maar het kan wenselijk zijn om de dataset frequenter te actualiseren. Hiervoor kan de functie Bijwerken Metasearch-gegevens (VGENMS) worden gebruikt.

In de lijst met cursussen worden de volgende velden getoond:

‘Afbeelding’ (hoofdafbeelding cursus), ‘Omschrijving subproject’ (=cursus), ‘Cursusnummer’ (project- en subprojectnummer), ‘Verkorte beschrijving’, ‘Start- en einddatum’ en ‘Beschikbaarheid’ (‘Beschikbaar’, ‘Vol, op wachtlijst’ of ‘Vol, niet meer beschikbaar’).

Met de actie Meer info (of door te klikken op de afbeelding of de omschrijving van de cursus) is het mogelijk om de detailpagina van de cursus te raadplegen.

Op de detailpagina van de cursus worden de volgende velden getoond:

‘Omschrijving subproject’ (=cursus), ‘Cursusnummer’ (project- en subprojectnummer), ‘Afbeelding’ (hoofdafbeelding cursus), ‘Afbeeldingen 1 t/m 3’, ‘Start- en einddatum’, ‘Beschikbaarheid’ (‘Beschikbaar’, ‘Vol, op wachtlijst’ of ‘Vol, niet meer beschikbaar’), ‘Cursusbedrag’ (incl. en/of excl. btw), ‘Beschrijving detailpagina 1 t/m 3’. Het is mogelijk om de beschrijving op de detailpagina te voorzien van een bepaalde opmaak en hyperlinks (zie de helptekst bij de velden voor de mogelijkheden).

Met de actie/knop Aanmelden is het mogelijk om het online aanmeldingsformulier te starten. Het is alleen voor bekende relaties mogelijk om zich online in te schrijven voor een cursus. Hiervoor dient de relatie eerst in te loggen in het systeem. Bij de betreffende gebruiker zal de rol op relatie en de rol op debiteur moeten zijn ingesteld.

In het online aanmeldingsformulier zullen automatisch de persoons-, adres- en contactgegevens van de relatie worden getoond. De relatie heeft de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen zullen bij opslaan direct worden opgeslagen in het relatie- en/of debiteurbestand. De relatie zal daarnaast automatisch als deelnemer bij de betreffende cursus worden aangemaakt.

Het is mogelijk om bij de cursus het maximumaantal deelnemers vast te leggen. Daarnaast is het vanaf deze versie ook mogelijk om het maximumaantal deelnemers op de wachtlijst aan te geven. Bij het aanmaken van de deelnemer onder de cursus wordt met beide instellingen rekening gehouden. Zodra het maximumaantal deelnemers van de cursus is bereikt, zal de deelnemer automatisch op de wachtlijst worden geplaatst, mits er is ingesteld dat er met een wachtlijst wordt gewerkt. Zo niet, dan zal het voor de relatie niet mogelijk zijn zich in te schrijven voor de cursus.

Er zal automatisch een bevestigingsmail naar de deelnemer worden gestuurd. Deelnemers die definitief zijn ingeschreven en deelnemers die op de wachtlijst zijn gezet, kunnen hierbij verschillende mails krijgen. De tekst die in de e-mail moet worden opgenomen, kan worden ingesteld bij de Parameters Projecten (MPRPAR).

Het is mogelijk geworden om de detailpagina van een cursus rechtstreeks via een hyperlink te benaderen. De hyperlink kan bijvoorbeeld worden gebruikt op een externe site of in een e-mail, zodat personen direct naar een cursus kunnen worden geleid. De hyperlink die voor een cursus kan worden gebruikt, kan in de functie Cursussen (MCURSU) in het formulier worden geraadpleegd (veld ‘Online aanbod cursussen URL’).

Daarnaast is het mogelijk om een lijst met cursussen rechtstreeks via een hyperlink te starten. De hyperlink is als volgt opgebouwd:

http://URL site/?qvActie=launchmwshpc&categorieen=categorie(ën)&menuLabel=titel boven de lijst&qvSubmenu=menu

Er kunnen hierbij meerdere categorieën worden gebruikt; deze categorieën moeten dan met een komma van elkaar worden onderscheiden. Door aan het eind van de hyperlink een menu aan te geven, kan er automatisch aan de linkerkant een menu worden getoond.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01