Onderhanden werk en dekking boeken voor partner commitments (NGO-module)

NGO’s willen graag de mogelijkheid hebben om het onderhanden werk en de dekking voor partner commitments op aparte rekeningen te kunnen boeken. Daarom zijn in de Projectgroepen (MPRGRP) de volgende velden toegevoegd:

  • Grootboekrekening onderhanden werk verplichtingen partners
  • Kostendrager onderhanden werk verplichtingen partners
  • Grootboekrekening dekking verplichtingen partners
  • Kostendrager dekking verplichtingen partners
  • Grootboekrekening dekking marge verplichtingen partners

Wil je van deze optie gebruik gaan maken? Dan adviseren we je om dit altijd samen met je consultant in te richten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.13