Numerieke velden met of zonder decimalen in de weergave tonen

In de weergaven worden bedragen doorgaans met twee decimalen getoond. Dit is niet altijd gewenst. Daarom is in deze versie bij numerieke kolommen het veld Afwijkend formaat toegevoegd. In dit veld kun je het gewenste formaat van de kolom opgeven, bijvoorbeeld ‑>>>,>>9 (zonder decimalen) in plaats van ‑>>>,>>9.99 (met decimalen).

Het nieuwe veld is beschikbaar wanneer je een kolom in de weergave bewerkt (dus nog niet bij het aanmaken). Op deze manier kun je gemakkelijk bedragen zonder decimalen in de browser tonen zonder hiervoor formulekolommen te hoeven opnemen.

Daarnaast is er in deze versie ook een aanpassing voor het voorkomen van vraagtekens in de weergave doorgevoerd. Als het systeem een waarde van een kolom niet op basis van het standaard- of afwijkende formaat kan tonen, wijzigt het framework automatisch het formaat zodat de waarde alsnog kan worden getoond.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.10