Normjaartaken medewerkers

Met de nieuwe functie Informatie Normjaartaken Medewerkers (INJTMW) kunt u de normjaartaken van meerdere medewerkers raadplegen. Voorheen was dit alleen mogelijk vanuit de functies Medewerkers (MPERSO) en Eigen Medewerkergegevens (MPREIG). De nieuwe informatiebrowser kunt u bijvoorbeeld gebruiken om grafische rapportages te maken. Via de shortcuts Budgetten per type, Budgetten per activiteit en Verlofbudgetten raadpleegt u de budgetgegevens.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04