Nieuwe weergave voor aansluiting vrijgevallen onderhanden werk (OHW)

In de browsers met Projecten (MPROJE), Subprojecten (MPRSUB), Projectfasen (MPRFAS) en Calculatieregels (MPRCAL) is een nieuwe weergave Projectnummer (Vrijgevallen OHW) toegevoegd. Deze weergave toont het overgeboekte onderhanden werk (OHW) van alle projecten (zowel vaste prijs als regie) naar de Verlies- en Winstrekening. Voor vaste prijs projecten worden de velden in deze weergave ingeteld op het moment dat het project wordt nagecalculeerd. Hierbij wordt het OHW en/of de termijnfacturatie overgeboekt van de balansrekening naar de Verlies- en Winstrekening.

Bij regieprojecten worden de velden in deze weergave ingeteld voor het deel van het regieproject dat op dat moment is gefactureerd. Met de nieuwe weergave kun je een betere aansluiting maken met het grootboek.

Na de upgrade vind je de nieuwe weergave in de standaard weergaveset van de bovengenoemde functies. Deze kun je naar wens aan de eigen weergavesets toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.01