Nieuwe synchronisatie-optie toegevoegd in Parameters CRM

In de Parameters CRM (MMAPAR) is het veld E-mailadres waar bestelbon naartoe wordt gestuurd (crediteur) in het onderdeel Synchronisatie e-mailadressen toegevoegd. Met dit veld kun je aangeven of je het e-mailadres waar de bestelbon naartoe wordt gestuurd (crediteur) en het e-mailadres van de relatie automatisch wilt laten synchroniseren. Een verdere uitleg over het elektronisch versturen van bestelbonnen vind je bij de Verplichtingen in het onderdeel Financieel in deze release notes.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05