Nieuwe shortcut ‘Ordermutaties bemand verhuur’

In de Configuraties (MCONFI) is de shortcut Ordermutaties bemand verhuur toegevoegd. Deze wordt getoond als de module voor Bemand Verhuur in je omgeving is geactiveerd. Via deze shortcut heb je inzicht in de mutaties voor bemand verhuur die vanuit de geselecteerde configuratie zijn geboekt. (Zie voor meer informatie het onderdeel Logistiek in deze release notes.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01