Nieuwe optie: Project betrokkenen automatisch aan autorisatieroute inkoopfactuur toevoegen

In de Parameters Projecten (MPRPAR) is het onderdeel Inkoopfacturen toegevoegd. Met de velden uit dit onderdeel kunt u betrokkenen bij een project automatisch laten toevoegen aan de autorisatieroute, wanneer een inkoopfactuur wordt doorbelast op het project. U kunt hierbij kiezen voor de rollen van Projectcontroller, Projectleider, Subprojectleider en Projectfaseleider.

Aandachtspunt: Als u hiervoor kiest, wordt de inkoopfactuur pas vrijgegeven voor betaling na het verwerken van de inkoopfactuurverdeling (ook al hebben alle opgenomen medewerkers in de autorisatieroute de inkoopfactuur gefiatteerd).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19