Nieuwe optie: Matchingsregels bij elektronisch bankafschrift opnieuw toepassen na verwerking

In de Parameters Grootboek (MGBPAR) kunt u in het onderdeel Elektronische bankafschriften met het nieuwe veld Matchingsregels opnieuw toepassen na verwerking aangeven of u de mogelijkheid wilt hebben om bij een verwerkt elektronisch bankafschrift opnieuw te kunnen toepassen.

Wanneer u voor deze optie kiest, wordt bij de boeking van een elektronisch bankafschrift via het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK) de actie Matchregels opnieuw toepassen getoond. Hiermee heeft u de mogelijkheid om nieuwe matchingsregels aan te maken en alsnog toe te passen. Op dat moment worden de eerder toegepaste matchingsregels en gereed gemelde regels waaraan (nog) geen mutatie is gekoppeld (debiteuren/crediteuren of memoriaal), uit het elektronisch bankafschrift verwijderd en vindt er een nieuwe matching plaats.

Dit is overigens alléén mogelijk wanneer bij de instellingen van de betreffende bank (MBNKST) is gekozen voor verwerking van het elektronisch bankafschrift via het Algemeen Boekingsprogramma en het boekstuk de status niet gereed of gereed voor controle heeft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19