Nieuwe optie: Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is in het onderdeel Inkoopfacturering het veld ‘Inkoopfactuurverdeling aanpassen na verwerking’ toegevoegd. Hiermee heeft u de mogelijkheid boekingen achteraf te corrigeren. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat op een verkeerde grootboekrekening is geboekt of een inkoopfactuur per abuis op een verkeerd project of werkorder is doorbelast. Corrigeren is overigens niet mogelijk in een afgesloten periode of wanneer de inkoopfactuur is verdeeld over meerdere periodes. Ook mag het niet gaan om een boeking met een doorverdeling naar de Vaste Activa administratie of de uren administratie (afstemming weekstaten).

Wanneer u de mogelijkheid heeft geactiveerd, verschijnt in diverse functies/browsers met journaalpostregels de actie Inkoopfactuurverdeling corrigeren. Wanneer u deze actie gebruikt, maakt het systeem automatisch voor de gekozen (grootboek)mutatie in de inkoopfactuurverdeling een creditmutatie aan. Bij de inkoopfactuurverdeling kunt u vervolgens de gewenste nieuwe verdelingsregel(s) toevoegen.

Door het gebruik van de actie wordt overigens de bijbehorende inkoopfactuur ook weer open gezet in de functie Inkoopfacturen (MINFKT). Via de shortcut Inkoopfactuurverdeling kunt u eventueel ook de nieuwe verdelingsregels toevoegen.

De nieuwe actie is in de volgende functies beschikbaar:

  • Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR)
  • Crediteuren – via de shortcut Facturen (MKRDST)
  • Dagboeken (MDAGBK)
  • Grootboekrapportage (IGBRAP)
  • Grootboekrekeningen (MRKSCH)
  • Historische mutaties (IRKSCH)
  • Historische VAR-mutaties (IVARHS)
  • Informatie Boekstukken (IBKSTN)
  • Informatie Dagmutaties (IDGMUT)
  • Kostendragers (MKSTDR)
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20