Nieuwe optie ‘Gereedmelden inkoopfacturen alleen indien volledig gefiatteerd’

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) is het veld ‘Gereedmelden alleen indien volledig gefiatteerd’ toegevoegd. Hiermee kunt u instellen dat eerst alle personen in de autorisatieroute de factuur moeten fiatteren alvorens de inkoopfactuur gereed gemeld wordt. De inkoopfactuurverdeling wordt dan pas doorverwerkt, als de factuur door alle personen in de autorisatieroute is beoordeeld. Deze instelling is zowel bij het handmatig als bij het automatisch gereedmelden van toepassing.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14