Nieuwe optie: Boekstukken gereed melden voor controle

In de Parameters Grootboek (MGBPAR) is in het onderdeel Verwerken boekstukken het veld Boekstukken gereedmelden voor controle toegevoegd. Met dit veld kunt u aangeven of u de boekstukken die zijn aangemaakt in het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK), wilt kunnen gereed melden voor controle. Met deze optie kunt u de boekingen alvast als dagmutatie laten intellen in de administratie, zonder dat de boekstukken worden verwerkt. U kunt hiervoor de nieuwe acties Wel/niet gereedmelden voor controle en Alle boekstukken wel/niet gereedmelden voor controle in het Algemeen Boekingsprogramma gebruiken. Overigens kunnen alleen boekstukken worden gereed gemeld wanneer deze volledig zijn verdeeld.

Ook in de functies Correcties Grootboek Afgesloten Periodes (MCRGRB) en Beginbalans Grootboek (MINBGB) heeft u de mogelijkheid om de boekingen gereed te melden voor controle.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19