Nieuwe onderdelen en aanpassingen bij featurepagina’s (AllSolutions10 user interface)

Werkt u al met de nieuwe AllSolutions10 user interface? Dan kunt u gebruik maken van de featurepagina, waarmee u een aantrekkelijke (landings)pagina kunt opmaken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarop u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals video’s, (rotator) afbeeldingen, teksten, (tekst)pagina’s, (andere) featurepagina’s, nieuwsgroepen en twitter streams. In deze versie zijn twee nieuwe onderdelen en aanpassingen voor u beschikbaar.

Bij de nieuwsgroep zijn de volgende velden toegevoegd:

  • Weergave’: keuze uit ‘Alleen titels en datum’, ‘Eerste item met details’ en ‘Alle items met details’
  • Mini afbeelding tonen’ (alleen bij een weergave met details – de eerste afbeelding op de pagina wordt getoond)
  • Maximum aantal tekens’ van de korte tekst (alleen bij een weergave met details)
  • Aantal items’: het aantal nieuwsgroepitems dat u wilt tonen (maximaal 10)

U kunt op de featurepagina links naar artikelen, cursussen en een e-mail adres opnemen:

  • [[artikel=artikelnummer]]xxxx[[/artikel]] – hyperlink naar artikel (‘artikelnummer’ vervangen door het nummer van het artikel)
  • [[cursus=bedrijfscode/projectnummer/subprojectnummer]]xxxx[[/cursus]] – hyperlink naar cursus (‘bedrijfscode/projectnummer/subprojectnummer’ vervangen door de gegevens van de cursus)
  • [[mail=mailadres]]xxxx[[/mail]] – hyperlink naar het e-mail adres (‘mailadres’ vervangen door het e-mail adres xxx@xxxx.nl)
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05