Nieuwe nummering releases

Vanaf deze versie worden de releases op een nieuwe manier genummerd: YY.0.MM. De eerste twee posities geven het jaartal aan; de laatste twee posities de maand waarin de release wordt uitgebracht. Zo is de herkomst van een versie gemakkelijker te herkennen.

Deze zomerrelease is dus versie 21.0.07. En de release van komend najaar wordt dan versie 21.0.10.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.07