Nieuwe module: Bemand Verhuur

In 2021 wordt een module voor Bemand Verhuur aan AllSolutions toegevoegd. Deze biedt de mogelijkheid om machines samen met een bemanning/crew te verhuren. Te zijner tijd ontvang je meer informatie over deze nieuwe module.

Ter voorbereiding komen in deze versie op de achtergrond alvast een aantal aanpassingen mee in de software. Omdat het nog niet mogelijk is om ‘bemand verhuur’ in je omgeving te activeren zul je hier in principe niets van merken.

In meerdere functies zijn aanpassingen doorgevoerd. Daarom raden we je aan om tijdens de acceptatiecheck extra aandacht te besteden aan het testen van je logistieke werkprocessen. Mochten er onverhoopt toch bevindingen naar voren komen, dan kun je deze doorgeven via upgrades@allsolutions.nl.

Hieronder een beknopt overzicht van de functies waarin aanpassingen en/of toevoegingen zijn gedaan:

 • Orders (MORDER): diverse velden in hoofdformulier toegevoegd (ordercluster, leadoperator, start-/einddatum planning’, yard-medewerker, inhuur crediteur, machine identificatie inhuur crediteur, diverse (huur)tariefvelden, doorbelasten aan-/afvoertijd, aanvullende inhuurgegevens, hulpmaterialen bemand verhuur)
 • Orders (MORDER): filter/kolommen ‘ordercluster’ toegevoegd; kolom ‘Geplande medewerkers’ toegevoegd; shortcuts/acties ‘Werkorders’ en ‘Toeslagen overwerk’ verwijderd;
 • Orders (MORDER): shortcuts/acties ‘Capaciteitsplanning’, ‘Geplande medewerkers’, ‘Afspraken’, ‘Schafttijden’, ‘Start/stop acties’, ‘Manuren’, ‘Manuren aftekenen’, ‘Machine-uren’, ‘Ordermutaties’, ‘Inhuurbevestiging afdrukken’, ‘Werkopdracht bemand verhuur afdrukken’, ‘Hulpmateriaal afdrukken’, ‘Afgetekende werkbon genereren/mailen’, ‘Manuren en machine-uren verwerken’, ‘Wel/niet materieelverhuur vrijgeven’ en ‘Leadoperator’ toegevoegd
 • Orderregels (MORDER): kolom ‘Geplande medewerkers’ toegevoegd; shortcuts/acties ‘Capaciteitsplanning’, ‘Geplande medewerkers’, ‘Afspraken’ en ‘Toeslagen overwerk’ toegevoegd
 • Artikelregels materieelverhuur (MORDER)/Retourneren balieverhuurorder (MORDER): velden ‘tarief per uur’, ‘Tarief per uur bij minimaal 8 uur’ en ‘tarief per uur bij minimaal 40 uur) toegevoegd
 • Activiteiten (MAKTIV): velden tbv ‘App Bemand verhuur’ toegevoegd in het formulier
 • Ordersoorten (MORSRT): shortcut ‘Grootboekrekeningen bemand verhuur’ toegevoegd
 • Artikelen (MARTIK): velden ‘Tarief per uur bij minimaal 8 uur’ en ‘tarief per uur bij minimaal 40 uur) toegevoegd in het formulier (idem in formulier Prijs-/kortingsafspraken per Debiteur/Site/Artikel – MBVART)
 • Debiteuren (MDEBST)/Sites (MSITES): velden tbv afwijkende aanvoer-/afvoertijden verwijderd uit het formulier
 • Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR): shortcut ‘Dagdelen’ toegevoegd
 • Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR): velden ‘Bemand verhuurorders opnemen’ en kleur ‘Bemand verhuurorders’ toegevoegd in het formulier.
 • Planbord Configuraties (MPLACO): functie is geheel verbeterd/gewijzigd
 • Parameters Service & Onderhoud (MSOPAR): groep ‘Bemand verhuur’ verwijderd
 • Parameters Verkopen (MVKPAR): velden ‘default aanvoer-/afvoertijd’ verwijderd; velden ‘Kostencode aan en afvoer (bedrag)’, ‘Activiteitscode bemand verhuur’, ‘Tijd van’, ‘Tijd t/m’, ‘Uurverkooptarief gebruiken van’, ‘Uurcalculatietarief gebruiken van’, ‘Dagboek OHW uren’, ‘Dagboek OHW kosten’, ‘Dagboek bemand verhuur’, ‘Map/submap/code app hulpmaterialen’, ‘Mag/submap/code app werkdocumenten’ en ‘Map/submap handtekeningen’ toegevoegd.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05