Nieuwe importfuncties voor grootboekrekeningen en vaste activa

Met een tweetal nieuwe functies is het mogelijk om grootboekrekeningen en vaste activa te importeren. Deze functies zijn qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download u eerst het importsjabloon als excelbestand. Vervolgens vult u in dit bestand alle gegevens in, waarna u deze upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer u de gegevens handmatig zou invoeren. Het gaat om de volgende functies:

  • Importeren Grootboekrekeningen (VIMGRB)
  • Importeren Vaste Activabestand (VIMACT)
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10