Nieuwe importfunctie voor diverse kosten

Met de nieuwe functie Importeren Diverse Kosten (VINDIV) is het mogelijk om projectkosten in te lezen. Deze functie is qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download u eerst het importsjabloon als excelbestand. Vervolgens vult u in dit bestand alle gegevens in, waarna u deze upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer u de gegevens handmatig zou invoeren.

In de functie Diverse Kosten (MDIVKS) kunt u vervolgens de geïmporteerde projectkosten raadplegen, voordat u deze verwerkt met de functie Verwerken Diverse Kosten (VDIVKS).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20