Nieuwe functies voor ‘Bemand Verhuur’

In deze versie zijn voor de module Bemand Verhuur de volgende nieuwe functies toegevoegd:

  • Kopiëren Afspraken (VKPAFS): Met deze functie is het mogelijk om afspraken van een debiteur en site te kopiëren naar een andere debiteur en site. Zo kun je hetzelfde type afspraken gemakkelijk overnemen en hoef je deze niet iedere keer opnieuw handmatig in te voeren.
  • Informatie Ordermutaties Bemand Verhuur (IBVMUT): Deze functie geeft inzicht in de mutaties die op orders voor bemand verhuur zijn geboekt.
  • Uren/Kosten/Machine-uren Bemand Verhuur naar Projecten (VHPWBV): Met deze functie is het mogelijk om de uren, kosten en machine-uren zoals die zijn verantwoord in de functie Orders (MORDER) van orders die gekoppeld zijn aan een project of werkorder te verwerken naar het project of de werkorder. Hierbij worden de relevante subadministraties bijgewerkt.
  • Verwerken Processtatus en Plantijden (VSPTBV): Met deze functie is het mogelijk om de processtatus en de plantijden van orders aan te passen naar ‘Afronden’, als aan een aantal condities is voldaan. Orders waarvan de processtatus en/of de plantijd is aangepast, worden op een verwerkingsverslag afgedrukt.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01