Nieuwe functie voor blokkeren gebruikers

Vanaf deze versie is een nieuwe functie beschikbaar: Blokkeren gebruikers (VGBBLK). Met deze functie kun je in een keer alle gebruikers of een selectie van gebruikers de toegang tot het systeem blokkeren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je – bijvoorbeeld in verband met privacy – alleen een selecte groep gebruikers toegang wilt geven tot je acceptatieomgeving.

Nadat er een nieuwe datakopie van je productieomgeving in je acceptatieomgeving is gezet, kun je met de nieuwe functie de gebruikers die daar geen toegang nodig hebben, blokkeren. Hiermee kun je voorkomen dat gebruikers per ongeluk inloggen in de verkeerde omgeving. Of ervoor zorgen dat gegevens van een bepaald testtraject niet per ongeluk door andere gebruikers worden gemuteerd.

De functie is overigens alleen te gebruiken door de applicatiebeheerder van de omgeving, die in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) staat ingesteld (in het onderdeel Algemene instellingen). Het account van de applicatiebeheerder van de omgeving en de ‘allsol’ gebruiker kun je via deze functie niet blokkeren, zodat toegang tot de omgeving gewaarborgd blijft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.07