Nieuwe functie ‘Informatie Statusverloop Declaraties’

In deze versie is een nieuwe functie toegevoegd: Informatie Statusverloop Declaraties (IDCSTA). Deze functie geeft een totaaloverzicht van het statusverloop van declaraties. Daarnaast kun je via deze nieuwe functie de statuswijzigen van declaraties gemakkelijker via de REST API ontsluiten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.01