Nieuwe functie ‘Genereren Nulbudgetten’

Het komt regelmatig voor dat er gerealiseerd wordt op grootboekrekeningen waarop geen budget aanwezig is. Wanneer er gerapporteerd wordt vanuit de grootbudgetten (MBUDGT) sluit de realisatie dan niet aan bij de grootboekrapportage of de kolommenbalans.

Daarom is de functie Genereren Nulbudgetten (VGENNB) toegevoegd, waarmee je snel en gemakkelijk alsnog de budgetregels (met budget ‘nul’) kunt genereren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07