Nieuwe formule ‘count-days’ voor het berekenen van het aantal (werk)dagen

In eigen weergaven kun je zelf (formule)kolommen toevoegen, waarbij de inhoud van de kolom wordt bepaald door een zelf gedefinieerde formule. Naast reguliere berekeningen (zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen) kun je vanaf deze versie ook gebruik maken van de formule count-days.

Deze formule berekent het aantal dagen/werkdagen tussen 2 datums. Gebruik hiervoor de syntax: count-days(datum 1,datum 2,type). Bij het type kun je kiezen voor ‘days’ of ‘weekdays’. Als je voor ‘weekdays’ kiest, worden de weekenden en feestdagen (MFEEST) niet meegeteld.

Een voorbeeld:

count-days(pr01.plan-start,pr01.plan-eind,”days”) of count-days(pr01.plan-start,pr01.plan-eind,”weekdays”).

Het resultaat is van het datatype ‘numeriek’.

Met deze nieuwe formule kun je bijvoorbeeld de doorlooptijd van orders (in werkdagen) beter in beeld brengen. Of de doorlooptijd van (sub)projecten en/of projectfasen gemakkelijk monitoren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05