Nieuwe alert ‘Werkorders met ingestelde status’

Met alerts kun je personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Werkorders met ingestelde status’ (ww010) toegevoegd. Met deze alert stel je per medewerker(-sprofiel) in welke werkorders met welke status(sen) je onder de aandacht wilt brengen.

Daarnaast kun je in deze alert ook gebruik maken van het nieuwe veld Vrije conditie om een extra conditie aan de alert toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een selectie op een specifieke werkordersoort. In deze conditie kun je gebruik maken van alle velden in de werkordertabel (ww24), inclusief de eventueel toegevoegde vrije velden. Tip: Zet de helptekst in het scherm aan voor een uitleg.

Vanuit de Alert Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Werkorders (MWORDE) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07