Nieuwe alert voor ‘Vast actiefdelen’

Met alerts kun je personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert Vast actiefdelen met bepaalde status (va010) toegevoegd. Met deze alert wordt het gemakkelijker om de status van vaste activa te monitoren. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Vast Actiefdelen (MVADLN) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 23.0.01