Nieuwe alert voor ‘Gereed te melden conceptfacturen (logistiek)’

Met alerts kun je personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via
e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert Gereed te melden conceptfacturen (logistiek) (vk020) toegevoegd. Bij de alert stel je per medewerker in welke conceptfacturen worden getoond (‘verkoop, ‘verhuur’, ‘lease’, ‘materieelverhuur’,  ‘bemand verhuur’ of ‘alle’). Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Conceptfacturen (MCOLOG) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04