Nieuwe alert ‘Te fiatteren overuren’ (ui040)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Te fiatteren overuren’ (ui040) toegevoegd. Met deze alert stelt u per medewerker in of alle overuren of alleen de overuren van de medewerkers waarvan de persoon de manager is, moeten worden getoond. Vanuit de Alerts Monitor kan de fiatterende medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Fiatteren Overuren (MFIAOU) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21