Nieuwe alert ‘Te fiatteren aanmeldingen kringen’ (ab050)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en de mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Te fiatteren aanmeldingen kringen’ (ab050) toegevoegd. De alert toont het aantal binnengekomen aanmeldingen voor de kringen, waarvan de betreffende persoon als kringbeheerder is aangesteld. De kringbeheerder mag deze aanmeldingen fiatteren. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Fiatteren Aanmeldingen Kringen (MFAANK) starten. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09